Blog > Komentarze do wpisu

Rigdonici i Bickertonici

Po śmierci Józefa Smitha jr. jednym z potencjalnych następców proroka był Sidney Ridgon – jedna z kluczowych postaci w momencie powstawania kościoła, w którym był oficjalnie drugą najważniejszą osobą. Początkowo padły dwie propozycje wyboru nowego lidera: Brigham Young sugerował uznanie Kworum Dwunastu Apostołów za organ przywódczy, Ridgon postulował wybranie jego do roli „strażnika” do momentu ustalenia zasad wyboru nowego przywódcy.

Gdy w grudniu 1847 r. zebrało się Kworum by podjąć decyzję, obecnych było jedynie siedmiu apostołów, głównie zwolenników Younga. W efekcie głosów za było mniej niż połowa pełnego stanu Kworum, co Ridgon uznał za pogwałcenie zasad i ostatecznie wydzielił swój odłam w Pensylwanii. W międzyczasie pojawiło się kilku kolejnych kandydatów do przejęcia przywództwa, przede wszystkim Jakub Strang, Granville Hedrick i syn Józefa Smitha, Józef Smith III oraz kilku pomniejszych.

W 1861 r. ruch rozpadł się na dwie gałęzie. Jedna – pod przywództwem Sidneya Rigdona – stopniowo wymarła, druga zaś – pod wodzą Williama Brickertona – dotrwała do dziś w Pennsylwanii, gdzie ma około 12 tysięcy członków.

Sidney Ridgeon był głównym przeciwnikiem poligamii w Kworum Dwunastu Apostołów, stąd też wywodzi się jedna z głównych tez kościoła, że od momentu wprowadzenia praktyk poligamii Józef Smith przestał być prawdziwym prorokiem, tylko nadużywał swojej władzy (w przeciwieństwie do odłamu józefickiego, gdzie przez długi czas starano się udowodnić, że to nie Smith a Brigham Young wprowadził wielożeństwo). Brickertonici starali się „odtworzyć” wiarę kościoła z pierwszych lat jego istnienia i na tym tle doszło do kilku niewielkich schizm, które nie odniosły większego sukcesu.

Dzisiejsza nazwa: „Kościół Jezusa Chrystusa” jest oficjalną od 5 kwietnia 1941 r. Wyznanie nie rozwinęło się znacząco, a jego historia może interesować ze względu na prace Sidneya Ridgeona, dające ciekawe spojrzenie na początki ruchu mormońskiego.

http://www.thechurchofjesuschrist.org/czwartek, 23 sierpnia 2012, mormonio

Polecane wpisy