Blog > Komentarze do wpisu

Relacje międzyreligijne: protestantyzm

Mormoni od początku mieli trudne relacje z protestantami, szczególnie ewangelikalnymi. Wrogość ta wynika z braku akceptacji dla nowych wierzeń oraz ogólnie bojowniczej postawy wielu fundamentalistów protestanckich. Co ciekawe, w społeczeństwie amerykańskim mormoni byli najlepiej postrzegani w okresie osłabionej aktywności ewangelikalnej (tzw. „złoty wiek pozytywnego odbioru” w l. 1935-65).

Początkowo, wraz z krytyką doktrynalną następowały liczne akty agresji, nieraz obustronne, mające niekiedy charakter otwartej wojny. Po wojnie secesyjnej przemoc fizyczna między obiema grupami religijnymi ograniczała się do pojedynczych przypadków, a relacje międzywyznaniowe nabrały bardziej pokojowego charakteru, szczególnie z umiarkowanymi i liberalnymi odłamami protestantyzmu.

Dziś możemy mówić o negatywnych relacjach głównie na płaszczyźnie doktrynalnej z licznymi fundamentalistami ewangelikalnymi, którzy uznając mormonów za pogan prowadzą różnego rodzaju działania ewangelizacyjne. Niektóre z nich są wymierzone także w inne grupy chrześcijan, czy religie. Niemniej jednak, wraz z oddalaniem się od swoich historycznych postaw, skupiając się na walce z liberalnymi postawami moralnymi, protestanci coraz częściej widzą w konserwatywnie nastawionych mormonach zamiast przeciwników – sprzymierzeńców. Taki jest też cel Mitta Romneya – przekonać konserwatywnych protestantów, że mormoni, mimo różnic doktrynalnych, wyznają dokładnie takie same wartości moralne. To może być klucz do sukcesu w wyborach prezydenckich.

 

http://www.nytimes.com/2012/06/04/opinion/anti-mormonism-past-and-present.html

wtorek, 21 sierpnia 2012, mormonio

Polecane wpisy